Šírime informácie

Pripravili sme Rýchlokurz o ovzduší so základnými informáciami. V 10 lokalitách meriame kvalitu ovzdušia nezávisle od SHMÚ.

Oslovujeme kandidátov

ku komunálnym voľbám 2018 sme zostavili návrhy na zlepšenie kvality ovzdušia .

Robíme akcie

Zapájame ľudí cez akcie ako sú cyklojazdy, koncerty či diskusie, ktorými upozorňujeme na stav ovzdušia a vyzývame k čistej mobilite.

Kto stojí za touto iniciatívou?

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí už 25 rokov. Právo používa ako nástroj spravodlivosti. Prináša systémové riešenia a presadzuje, aby zákony platili pre všetkých rovnako.

Mezinárodná mimovládna právnická organizácia, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia. Bola založená v Londýne v roku 2008, a dnes má kancelárie aj v Bruseli, Varšave, New Yorku, Pekingu, Madrite a Berlíne. ClientEarth pôsobí v oblasti práva, vedy a verejného poriadku, navrhuje právne riešenia kľúčových environmentálnych problémov, vrátane kvality ovzdušia.